Sorularınız mı var?

+90 312 395 38 79
Tech-SEN

Tech-SEN

2011 yılında TÜBİTAK TEYDEB 1507 desteği ile Türkiye’nin ilk yerli rüzgar hız ölçer (anemometre), rüzgar yön ölçer (wind-vane), sıcaklık, nem ve basınç sensörleri ,veri kayıt sistemi (data logger) Ar-Ge çalışmalarına başlanarak 2012 yılında proje başarılı bir şekilde bitirilerek sensörlerin son ürün haline getirilmesi tamamlanmıştır. Ayrıca TEYDEB desteği haricinde radyasyon kalkanı, aviasyon lambası, rüzgar uyarı sistemide geliştirilmiştir. Proje bitimi sonrasında ürünlerin optimizasyon ve geliştirme faaliyetleri devam etmiştir. 

Tech-Sen (bir tüzel kişiliğe sahip değidir) karşın, ticarileşmedeki ilk yılı 2013 ve ikinci yılı 2014’te toplam ürün satış cirosu 1,474,776.08 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ciro tamamıyla yurtiçi satışlardan oluşmaktadır.Yaklaşık  1.875.000 Euro ithalat bedeli önlenmiştir.

Global meteorolojik ölçüm teknoloji sistemleri pazarı 500 milyon USD’dir.  Ancak yenilenebilir enerji proje sahalarının coğrafi açıdan en iyi verimlilik sağlayanlardan daha az verimli sahaları geçiş yaptığı için ve ilaveten yaşanan küresel ısınma sonucu ve birçok sektör meteorolojik ölçümlemeye önem vermeye başlaması sebebiyle, Pazar büyüklüğü artmakta ve 2030 yılında 1 Milyar USD’yi bulması beklenmektedir.

Bugün global pazarın 80 % oranı ABD, Alman, İngiliz ve İskandinav şirketlerine aittir. Teknoloji yoğun olması sebebiyle özellikle Hindistan, Çin ve diğer Uzakdoğu Asya ülkelerinde üretim yok denecek kadar azdır.

Bu projenin tamamlanması ile elde edilen bilgi birikimi ile 2014 yılında yeni bir proje ile TÜBİTAK TEYDEB’e başvurulmuş, onaylanmıştır. Bu yeni projeyle, meteorolojik cihaz sensör gamını tamamlayarak,  Dünyada bu zenginlikte ürün portföyüne sahip birkaç firmadan biri olacaktır. 2014 yılında başvurulan 2015 yılı Nisan ayında kabul edilen yeni projemiz ile rüzgar ölçümlerinin yanı sıra, güneş, kar, yağmur gibi diğer meteorolojik parametreleri ölçecek algılayıcı tasarımları ve prototipleri yapılarak bu ürünlerin yerli olarak üretilmesi sağlanacaktır.

Bu ikinci grup ArGe çalışmalarımız sonrada TechSen artık meteorolojik ürün portföyünün önemli kısmına sahip olacağından, hedefi ihracattır. Yeni satış kanalları ve coğrafyaları ana hedefi olacaktır. Bu amaçla, gerekli uluslararası sertifika ve standartları alarak, 2020 ciro hedefi 10 Milyon USD’dir.

Yerel üretim için gerekli kapasiteler ( fiziki kapasite – alan ve makina parki)

Sensörlerin elektronik ekipmanlarının montajı için elektronik komponent dizgi hattına ihtiyaç duyulmaktadır. Elektronik ekipmanların üretimi ve dizgisi şuan dışarıda yapılmaktadır. Rüzgar hız ve rüzgar yön sensörlerinin alüminyum gövdelerinin uygun töleranslarda işlenmesi için gerekli olan  CNC torna tezgahı  şirketimizde mevcuttur.   

2011 yılında TÜBİTAK TEYDEB 1507 desteği ile Türkiye’nin ilk yerli rüzgar hız ölçer (anemometre), rüzgar yön ölçer (wind-vane), sıcaklık, nem ve basınç sensörleri ,veri kayıt sistemi (data logger) Ar-Ge çalışmalarına başlanarak 2012 yılında proje başarılı bir şekilde bitirilerek sensörlerin son ürün haline getirilmesi tamamlanmıştır. Ayrıca TEYDEB desteği haricinde radyasyon kalkanı, aviasyon lambası, rüzgar uyarı sistemide geliştirilmiştir. Proje bitimi sonrasında ürünlerin optimizasyon ve geliştirme faaliyetleri devam etmiştir. 

Tech-Sen (bir tüzel kişiliğe sahip değidir) karşın, ticarileşmedeki ilk yılı 2013 ve ikinci yılı 2014’te toplam ürün satış cirosu 1,474,776.08 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ciro tamamıyla yurtiçi satışlardan oluşmaktadır.Yaklaşık  1.875.000 Euro ithalat bedeli önlenmiştir.

Global meteorolojik ölçüm teknoloji sistemleri pazarı 500 milyon USD’dir.  Ancak yenilenebilir enerji proje sahalarının coğrafi açıdan en iyi verimlilik sağlayanlardan daha az verimli sahaları geçiş yaptığı için ve ilaveten yaşanan küresel ısınma sonucu ve birçok sektör meteorolojik ölçümlemeye önem vermeye başlaması sebebiyle, Pazar büyüklüğü artmakta ve 2030 yılında 1 Milyar USD’yi bulması beklenmektedir.

Bugün global pazarın 80 % oranı ABD, Alman, İngiliz ve İskandinav şirketlerine aittir. Teknoloji yoğun olması sebebiyle özellikle Hindistan, Çin ve diğer Uzakdoğu Asya ülkelerinde üretim yok denecek kadar azdır.

Bu projenin tamamlanması ile elde edilen bilgi birikimi ile 2014 yılında yeni bir proje ile TÜBİTAK TEYDEB’e başvurulmuş, onaylanmıştır. Bu yeni projeyle, meteorolojik cihaz sensör gamını tamamlayarak,  Dünyada bu zenginlikte ürün portföyüne sahip birkaç firmadan biri olacaktır. 2014 yılında başvurulan 2015 yılı Nisan ayında kabul edilen yeni projemiz ile rüzgar ölçümlerinin yanı sıra, güneş, kar, yağmur gibi diğer meteorolojik parametreleri ölçecek algılayıcı tasarımları ve prototipleri yapılarak bu ürünlerin yerli olarak üretilmesi sağlanacaktır.

Bu ikinci grup ArGe çalışmalarımız sonrada TechSen artık meteorolojik ürün portföyünün önemli kısmına sahip olacağından, hedefi ihracattır. Yeni satış kanalları ve coğrafyaları ana hedefi olacaktır. Bu amaçla, gerekli uluslararası sertifika ve standartları alarak, 2020 ciro hedefi 10 Milyon USD’dir.

Yerel üretim için gerekli kapasiteler ( fiziki kapasite – alan ve makina parki)

Sensörlerin elektronik ekipmanlarının montajı için elektronik komponent dizgi hattına ihtiyaç duyulmaktadır. Elektronik ekipmanların üretimi ve dizgisi şuan dışarıda yapılmaktadır. Rüzgar hız ve rüzgar yön sensörlerinin alüminyum gövdelerinin uygun töleranslarda işlenmesi için gerekli olan  CNC torna tezgahı  şirketimizde mevcuttur.