Sorularınız mı var?

+90 312 395 38 79

Meteorolojik parametrelerin yerinde ölçülmesi için yapılan istasyonlardır. Alınan veriler, istasyon içerisinde bulunan veri kaydetme ve transfer ünitesi yardımıyla istenilen aralıklarda üzerinde bulunan algılayıcılar ile ölçülerek transfer edilir. Sistemde kullanılan veri kaydedici ile istenilen aralıklarda ölçümler yapılarak istenen kişi veya kurumlara veri akışı sağlanmaktadır.

Sistemin enerjisi güneş panelinden karşılanmaktadır. Şebeke bağımsız çalışabilmektedir.

Kullanım Alanları:

 • Meteorolojik Amaçlı
 • Askeri Amaçlı
 • Zirai Amaçlı
 • Denizcilik amaçlı

 

OMGİ’lerde Kullanılabilecek Algılayıcılar ve Ölçülebilecek Parametreler:

 • Hava Sıcaklık
 • Bağıl Nem
 • Rüzgar Hız
 • Rüzgar Yön
 • Yağış miktarı
 • Yağış VAR/Yok verisi
 • Barometrik Basınç
 • Toprak Sıcaklıkları (+5cm, -5cm, -10cm, -20cm, -50cm, -100cm)
 • Toprak Nemi (0-20 cm, 20-40 cm, 40-80 cm)
 • Global Radyasyon
 • Güneşlenme Süresi Algılayıcısı
 • Kar Kalınlık Algılayıcısı
 • Hali Hazır Hava Algılayıcısı