Sorularınız mı var?

+90 312 395 38 79
Meteorolojik Çalışmalarda Büyük Bir Adım: Samsun Üniversitesi Son Teknoloji OMGİ İstasyonunu Tanıttı

Meteorolojik Çalışmalarda Büyük Bir Adım: Samsun Üniversitesi Son Teknoloji OMGİ İstasyonunu Tanıttı

Samsun Üniversitesi için heyecan verici bir gelişme olarak, atmosfer bilimi eğitimi ve araştırmasında önemli bir kilometre taşını işaret eden son teknoloji Meteorolojik Gözlem ve Ölçüm Parkı (AWOS) kuruldu. Bu tesis, öğrencilerimizin pratik, araştırma ve proje tabanlı öğrenme deneyimlerini geliştirmeyi amaçlayarak, çeşitli atmosferik değişkenleri otomatik olarak ölçmek üzere tasarlanmış sofistike aletlerle donatılmıştır.

Yeni kurulan AWOS istasyonu, meteorolojik verilerin toplanması ve analiz edilmesi şeklini devrim yapacak, öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize iklim ve hava olayları üzerine derinlemesine çalışmalar yapmak için gerekli araçları sağlayacak. Parkta ölçülecek anahtar atmosferik değişkenler arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Sıcaklık: İklim araştırmaları için kritik olan günlük ve mevsimsel dalgalanmalar hakkında bilgi sunar.
  • Nem: Atmosferdeki nem seviyelerinin ve bunların hava desenleri üzerindeki etkisinin anlaşılması için esastır.
  • Basınç: Hava tahmini ve atmosferik dinamikler çalışmalarında temel bir parametredir.
  • 10 metrede Rüzgar Hızı ve Yönü: Yerel ve bölgesel iklimler üzerindeki rüzgar desenlerinin ve etkilerinin analizi için önemlidir.
  • Çeşitli derinliklerdeki Toprak Sıcaklıkları (-100cm, -50cm, -20cm, -10cm, -5cm, +5cm): Atmosferik koşullar üzerindeki etkisini ve yer ısısı değişimini değerlendirme konusunda değerli veriler sunar.
  • Yağış Ölçümü: Hidrolojik döngülerin ve su kaynakları yönetiminin incelenmesi için anahtardır.
  • Kar Yüksekliği: Kar örtüsünün ve bunun iklim ile su kaynakları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için hayati öneme sahiptir.
  • Açık Yüzey Buharlaşma Ölçümü: Buharlaşma oranlarının ve hidrolojik döngüdeki rolünün anlaşılması için önemlidir.
  • Lizimetre: Topraklardan sızan su miktarının ve bunun bitki örtüsü ile tarım üzerindeki etkisinin hassas ölçümleri için kullanılır.

Meteorolojik Gözlem ve Ölçüm Parkının kurulması, işbirlikçi bir çaba temsil etmekte olup, sistemlerin tedariki ve kurulumundaki katkıları için TEKNAM Şirketine kalpten teşekkürlerimizi sunarız. Bu projenin gerçekleşmesinde onların uzmanlığı ve adanmışlığı hayati rol oynamıştır.

Bu tesis, Samsun Üniversitesi'nin meteoroloji eğitimi ve araştırma yeteneklerini sadece artırmakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerimizi çevresel ve atmosfer bilimi çalışmalarında öncü bir konuma taşımaktadır. Gerçek zamanlı, deneysel verilere erişim ile daha iyi donatılmış olacaklar ve küresel iklim zorluklarına ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik hayati araştırma çabalarına katkıda bulunacaklardır.

Samsun Üniversitesi, öğrencilerinin akademik ve profesyonel gelişimlerini desteklemek için en gelişmiş araçları ve tesisleri sağlama konusunda kendini adamıştır. Meteorolojik Gözlem ve Ölçüm Parkı, bu taahhüdün bir kanıtı olup, meteoroloji alanında çığır açan araştırma ve yenilikler için yol açmaktadır.

Bu son teknoloji tesisinden ortaya çıkacak birçok heyecan verici projeyi ve keşfi duyurmak için web sitemizi takip etmeye devam edin.

Link: https://meteoroloji.samsun.edu.tr/meteorolojik-gozlem-ve-olcum-parki-kuruldu/